Dụng cụ đo độ dày vải địa

6,000,000

– Dụng cụ này xác định độ dày danh dạnh của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp và các loại màng địa kỹ thuật bề mặt nhẵn.