Dụng cụ xác định nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

600,000

Dụng cụ xác định nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát dùng để kiểm tra nghiệm thu mặt đường mới hoặc để đánh giá chất lượng của mặt đường đang khai thác với loại có lớp mặt là bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.