Máy cắt đất 2 tốc độ

19,000,000

Máy cắt đất 2 tốc độ (3 tốc độ) là thiết bị dùng để xác định sức chống cắt của đất trong phòng thí nghiệm. Dùng cho đất loại sét và đất loại cát có kết cấu nguyên hoặc được chế bị trong phòng thí nghiệm, ở máy cắt theo một mặt phẳng định trước, dùng cho xây dựng. Không áp dụng cho đất cát thô và đất sỏi sạn, đất loại sét ở trạng thái chảy và bị chảy dưới tác dụng của áp lực thẳng đứng trong điều kiện nở hông.
Sức chống cắt của đất là phản lực của nó đối với ngoại lực ứng với lúc bắt đầu bị phá hoại, và trượt lên nhau theo một mặt phẳng nhất định. Sức chống cắt của cùng một loại đất sẽ không giống nhau, tùy theo trạng thái vật lý của nó ( mức độ phá hoại cấu trúc tự nhiên, độ chặt, độ ẩm), cũng như điều kiện thí nghiệm.