Máy nén đất 3 trục

198,000,000

Máy nén đất 3 trục (TZS-3A) là thiết bị dùng để xác định xác định sức chống cắt của đất không thoát nước khi chịu 1 tải trọng nở hông không đổi, đồng thời chịu 1 tải trọng dọc trục cho đến khi bị phá hoại