Bộ khối lượng riêng bê tông nhựa

6,000,000

Bộ khối lượng riêng bê tông nhựa dùng để xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa (BTN) ở trạng thái rời ở nhiệt độ 25 oC.