Bộ xác định độ gọc cạnh cốt liệu thô

2,500,000

Bộ xác định độ gọc cạnh cốt liệu thô dùng để đo độ góc cạnh của cốt liệu thô thông qua giá trị độ rỗng của cốt liệu thô ở trạng thái rời.