Bộ dụng cụ xác định độ hoà tan trong tricloetylen

800,000

Bộ dụng cụ xác định độ hoà tan trong tricloetylen dùng để xác định độ hoà tan của bitum có chứa ít hoặc không có vật liệu khoáng trong tricloetylen.